HTML

Egyvilág - Fórum

Ez az Egyvilág című könyvhöz tartozó fórum. A könyv részletes bemutatása és a teljes szövegű kézirat a www.egyvilag.hu címen található, a szerzői joggal kapcsolatos nyilatkozattal együtt.

Facebook-csoport:
Érdekes egy világ!

Facebook lap:
www.facebook.com/Egyvilag

Email: egyvilag@gmail.com

Friss topikok

  • Szalay Miklós: Ez nincs benne a fentiben (még), viszont egy értelmesnek tűnő osztályozása a személyiségtípusoknak... (2023.03.10. 23:42) Embertípusok
  • Szalay Miklós: Kiegészítés Karikó Katalin kapcsán: Ezt utólag írom hozzá, mert úgy érzékelem, hogy a Karikóról í... (2023.02.09. 20:14) Külföld (2023. január)
  • Szalay Miklós: Ami némileg elsikkadt, hogy van olyan fajta is, amit meg lehet csinálni, pénzügyileg sem annyira b... (2022.05.01. 15:07) A metaverzum és társai
  • Szalay Miklós: Orbán rendszerét még ki lehet egészíteni: ● A családtámogatási rendszerrel ● Az intézményi szövet... (2022.04.04. 22:00) Politika, választások (2022. február)
  • Szalay Miklós: Hozzá kell tenni a fentihez, hogy azért nem minden súlyosan bántalmazott, büntetett, rosszul nevel... (2021.12.29. 18:03) Elvek, szabályok, normák

Férfi és nő

2014.07.03.

 

(Az alábbi egy rövidített változat, emlékeztetőül. A teljes változatot ezen a linken találod. A megjelenő oldalon, ahogy áll, a legfelső sorban kattints a címre vagy a doc vagy a pdf linkre.)

 

(Hozzászólni a szöveg alatt lehet.)

 

1.   Bevezetés

Ez a téma arról szól, hogy milyenek a férfiak és nők, milyen különbségek vannak köztük, illetve milyen a férfi és női szerep.

Fontos leszögezni, hogy milyen értelemben beszélek a férfiak és nők tulajdonságairól. Például amikor azt mondom, hogy a férfiak magasabbak, mint a nők, ez alatt nem azt értem, hogy minden férfi magasabb minden nőnél, hanem, hogy ez – átlagosan igaz: ha vesszük a férfiak magasságának átlagát, az több, mint a nők magasságának átlaga. Ettől még minden további nélkül lehet találni olyan férfit és nőt, akár nem is keveset, ahol az utóbbi a magasabb.

Ezt azért kell kihangsúlyozni, mert különbségek nemcsak az olyan ártalmatlan tulajdonságokban vannak, mint a testmagasság, de különféle elmebeli jellemzőkben is. Az iméntiekhez hasonlóan – átlagában véve – kell tehát azt is érteni, amikor azt mondom, hogy a férfiak racionálisabbak vagy a nők felelősségteljesebbek.

2.   Testi különbségek

Ilyenek például, hogy a férfiaknak férfi, a nőknek női nemi szerveik vannak, vagy, hogy a férfiak magasabbak, erősebb testfelépítésűek, szőrösebbek és mélyebb a hangjuk.

A testi különbségek közismertek, ezért nem részletezem őket.

3.   Versengés és együttműködés

A férfi verseng és győzelemre tör, míg a nő együttműködik.

Mik a jellemző különbségek férfi és nő között ebből a szempontból?

Férfi

Szeret másokat illetve problémákat legyőzni.

Kevésbé érdekli a győzelem, inkább az együttműködést keresi.

Ez azért is van, mert jó szociális érzékkel rendelkezik, erős benne a megfelelési, az elfogadottság iránti vágy, fontos neki, hogy jó kapcsolatban legyen másokkal.

Rámenős, agresszívabb

A nyers erő helyett finomabb módszereket alkalmaz.

Opportunistább, kockázatvállaló, nyerészkedő, felelőtlenebb. Kevésbé fél és ijed meg.

Szabálytisztelőbb, kockázatkerülő, beosztó, felelősségteljesebb (különösen, ha a családról van szó). Félősebb és ijedősebb.

Kisebb jóhiszeműség és naivitás.

Nagyobb hajlam a jóhiszeműségre, naivitásra.

A vertikális, hatalmi, alá-fölérendeltségi viszonyok fontossága. A férfiak hierarchikus csoportokat alkotnak.

A horizontális, érzelmi, mellérendelő viszonyok fontossága. A nők homogén, hálózatos csoportokat alkotnak.

4.   A család szerepe

A férfinél ez kisebb, a nőnél nagyobb.

Férfi

A saját külseje mellékes a számára.

A saját külseje fontos a számára.

Gyengébb családi elköteleződés

Erősebb elköteleződés

Oltalmazó ösztön: a család ellátása és védelme. (Kifelé irányul.)

Gondozási ösztön: a család táplálása és ápolása. (Befelé irányul.)

Ez az ösztön egyébként másban is megnyilvánul, és a nők általában is együtt érzőbbek.

Itt említhető továbbá a nők gyerekek, gyereknevelés iránti érzéke, valamint otthonteremtő hajlama is, illetve az, ahogyan az otthon rendjét felügyelik.

Felelőtlenebb

Felelősségteljesebb, különösen, ha a családról van szó.

5.   Racionalitás és érzelem

A férfi racionálisabb, a nő érzelmesebb.

Férfi

Kevésbé impulzív, cselekedetei kiszámítottabbak. Viszonylag jobban hatnak rá az érvek, mint az érzelmek.

Nagyobb impulzivitás, viszonylag jobban hatnak rá az érzelmek, mint az érvek.

Mérsékelt, visszafogott, stabilabb érzelmek, érzelmi megnyilvánulások. Az érzelmek elrejtése, kontrollálása.

Erősebb, jobban megnyilvánuló, változékonyabb érzelmek. A hangulat eluralkodása, hisztériára, mániára, depresszióra való hajlam.

Koncentrált, egyszerű, lényegre törő, egyenes, szó szerint értendő beszéd.

Terjengős, csapongó, érzelmileg átszínezett, burkolt, célozgatós beszéd.

Kevésbé fogja fel az érzelmeket, hangulatokat, a jeleket.

Jobban felfogja mindezt.

Kapcsolataikban is visszafogottabbak az érzelmek, több a megfontolás.

Ezen kívül a barátság előrébb áll náluk, mint a szerelem. ß

(@@Mit gondoltok ezekről, meg a jobboldali szomszéd cellában (a nőnél) leírtakról?)

Kapcsolataikban is szenvedélyesebbek.

Egyben a szerelem előrébb áll náluk, mint a barátság.

A férfiak versengése többnyire kevésbé szenvedélyes, inkább kiszámított érdekek mentén zajlik. ß

A nők versengése szenvedélyesebb. ß

Inkább az a fontos a számukra, hogy mások mit gondolnak róluk. $

Inkább az számít nekik, hogy mások hogyan éreznek irántuk. $

6.   Problémamegoldás

A férfi alulról közelítő, analitikus, bal féltekés módszereket alkalmaz, míg a nő felülről közelít, beleérez, és inkább a jobb féltekéjét használja.

Férfi

Részekre szed és rendszerez. Elemez.

A dolgokat a maguk egészében tekinti.

Egyszerre egy dologra koncentrál, és abban elmélyül.

Több mindennel képes foglalkozni egyszerre, de ezekben kevésbé mélyül el.

Logikusan gondolkozik.

A megérzéseire alapoz.

Lineáris, egy vonalban, lépésről-lépésre történő módszeres előrehaladás.

Hálózatos gondolkodás, asszociáció, szélesebb kontextus, a probléma távlati szemlélete. ß

Probléma orientáltság.

Nem keresi a problémákat.

Önállóság

Társas hozzáállás a problémákhoz.

Nagyobb határozottság

Határozatlanság, bizonytalankodás

Ha hibázik, vagy ha nem tud (maga) elvégezni valamit, azt kudarcként értékeli. Nem is szereti elismerni az ilyesmit.

Kevésbé bántja, ha hibázik, vagy ha nem tud (maga) elvégezni valamit.

7.   Egyebek

1)    A tárgyak és az emberek iránti érzék

A férfiaknak inkább a tárgyak, a személytelen dolgok iránt van érzéke – míg a nőknek az emberek, az elme iránt.

A nők egyszersmind társaságkedvelőbbek is.

2)    Vizualitás és verbalitás

A férfi vizuális, a nő verbális.

Férfi

Koncentráltabb látás

Szélesebb látószög

Jobb térérzék, térbeli eligazodás és gondolkozás.

Jobb hallás ß és szaglás.

Rosszabb nyelvérzék – viszont a nyelv tudatos használatában $ a férfiak a jobbak.

Rosszabbak a nyelv tudatos használatában $ – viszont a nyelvérzéke a nőknek a jobb.

Rosszabb beszédkészség, kevésbé beszédes.

Jobb beszédkészség, beszédesség.

A pornográfia izgatja.

A szerelmes történeteket kedveli.

A vizualitás inkább a tárgyakhoz kapcsolódik.

A beszéd az emberekhez kötődik.

3)    További érdekességek

·     A férfiak később érnek, mint testileg, mind lelkileg.

·     A nők érzékenyebbek.

·     Foglalkozási érdekességek

·     Szóhasználat, stílus, íráskép

·     Fogékonyság, történetek

Férfi és nő azokra a dolgokra fogékonyak, melyek a saját mentalitásukhoz állnak közel.

8.   A nemi különbségek evolúciós gyökerei

Mint említettem a férfi és női tulajdonságokat elsősorban a biológiai forma határozza meg (bár a társadalom, a nevelés is közrejátszik ebben). A biológiai formánkat pedig az evolúció alakította, így a nemi különbségek jól magyarázhatók, könnyen megérthetők evolúciós alapon.

Ehhez néhány szempont:

1)    Munkamegosztás

2)    Szaporodási stratégia

Érdekes tény, hogy a férfiak inkább akkor féltékenyek, ha a párjuk mással szexel, míg a nők akkor, ha az másba szerelmes.

3)    Szexuális szelekció

9.   A férfi és női szerep

Ezeket elsősorban a társadalom határozza meg, bár a biológia is hat rájuk, ahogyan már elhangzott. A férfi és női szerepnek számos, meglehetősen univerzális eleme van:

Férfi szerep

Női szerep

A férfi férfias.

A nő nőies.

Kitartóan oltalmazza és ellátja a családját – ha van neki.

·     Van családja és gyereke.

·     Gondoskodó: táplál, ápol, rendet tart, a családja és különösen a gyereke az első.

·     Hűséges

Bajtársias, a gyengékkel gáláns.

A közösség összetartó ereje. ß

Kellékek: pénz, ház, autó, sport, alkohol (ha nem is az alkoholizmus szintjéig).

Kellékek: ruha, cipő, ékszerek, kozmetikumok, fogyókúra

A férfi és női szerep újabban gyengülőben van, eljátszásukat egyre kevésbé várják el.

10.    Törekvések

Vagyis biológiai adottságaikból és az őket érő társadalmi hatásokból kifolyólag, mit akar a férfi és a nő?

A férfi törekvései

A nő törekvései

Férfiasság

Nőiesség

Győzelem

Megfelelés, elfogadottság, biztonság

Szex

Szerelem

A családon kívüli önmegvalósítás nagyobb fontossága.

Kötődés, család, gyerek, olyan, akiről gondoskodhat.

A férfi szerep kellékei

A női szerep kellékei

A nő biztonságra törekvéséből az is követezik, hogy milyen férfit akar magának. Elsősorban olyat, aki kitartóan gondoskodik róla, másodsorban olyat, aki megfelelő adottságokkal rendelkezik ehhez: kellően jómódú, megfelelő státusszal rendelkezik, erős. Ez azért van, mert hiába van meg egy férfinek mindene, ha elhagyja a nőt. A biztonságra törekvő nőnek tehát a férfi kitartása az első, amiért egyéb igényeiből engedni is hajlandó. Ahogyan ‘A barátság és szerelem praktikái’ témában olvasható, a nő azért mást is megnéz egy férfin, mondjuk, hogy van-e humorérzéke, érzékeny, okos-e – de ezek is másodlagosak.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://egyvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr526467861

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása