HTML

Egyvilág - Fórum

Ez az Egyvilág című könyvhöz tartozó fórum. A könyv részletes bemutatása és a teljes szövegű kézirat a www.egyvilag.hu címen található, a szerzői joggal kapcsolatos nyilatkozattal együtt.

Facebook-csoport:
Érdekes egy világ!

Facebook lap:
www.facebook.com/Egyvilag

Email: egyvilag@gmail.com

Friss topikok

  • Szalay Miklós: Ez nincs benne a fentiben (még), viszont egy értelmesnek tűnő osztályozása a személyiségtípusoknak... (2023.03.10. 23:42) Embertípusok
  • Szalay Miklós: Kiegészítés Karikó Katalin kapcsán: Ezt utólag írom hozzá, mert úgy érzékelem, hogy a Karikóról í... (2023.02.09. 20:14) Külföld (2023. január)
  • Szalay Miklós: Ami némileg elsikkadt, hogy van olyan fajta is, amit meg lehet csinálni, pénzügyileg sem annyira b... (2022.05.01. 15:07) A metaverzum és társai
  • Szalay Miklós: Orbán rendszerét még ki lehet egészíteni: ● A családtámogatási rendszerrel ● Az intézményi szövet... (2022.04.04. 22:00) Politika, választások (2022. február)
  • Szalay Miklós: Hozzá kell tenni a fentihez, hogy azért nem minden súlyosan bántalmazott, büntetett, rosszul nevel... (2021.12.29. 18:03) Elvek, szabályok, normák

Embertípusok

2015.06.11.

 

(Az alábbi egy rövidített változat, emlékeztetőül. A teljes változatot ezen a linken találod. A megjelenő oldalon, ahogy áll, a legfelső sorban kattints a címre vagy a doc vagy a pdf linkre.)

 

(Hozzászólni a szöveg alatt lehet.)

 

1.   Bevezetés

Az emberek különbözőek, bizonyos típusokba azonban be lehet sorolni őket. De ezek a típusok is, mint látni fogjuk, meglehetősen sokfélék.

Érdemes tisztázni, hogyan tekintsünk e típusokra általában. Kategóriákat alkotni, besorolni alájuk a való világ jelenségeit hasznos a világban való eligazodáshoz, és az emberek hajlamosak is erre. Az emberi típusok is leginkább mesterséges kreálmányok. Nem arról van szó tehát, példának okáért, hogy a természet kétféle embert teremtett volna: befelé fordulót (introvertet) és kifelé fordulót (extrovertet). A valódi emberek ebből, és a többi szempontból is nagyjából egy folytonos skálán helyezkednek el, átmenetet képeznek, egyesek inkább befelé, mások inkább kifelé fordulók. A kategóriák a sarkítottak tehát, nem az emberek.

Az, hogy valaki milyen típusú, státuszú, nagyban befolyásolhatja a gondolkozását világnézetét.

Az alábbiakban nem szerepelnek, de fontos emberi „típusok” a férfi, nő és a gyerek. Lásd a ‘Férfi és nő’ illetve a ‘Gyerek’ témákat.

2.   Introvertek és extrovertek

Tehát a befelé és kifelé forduló emberek; mint, mondjuk egy professzor és egy folyamatosan bulizni vágyó fiatal. Miket lehet róluk elmondani?

Introvertek

Extrovertek

Befelé fordulnak.

Kifelé fordulnak.

Elmélkedők

Cselekvők

Bütykölnek és elemeznek.

Kapcsolatépítők

Érzékenyebbek és szorongóbbak

Kevésbé érzékenyek és szorongók

3.   Egyéb kategóriák

3.1. Elmélkedők és cselekvők

1)    Elmélkedők

Őket is több felé lehet bontani:

·        Érzők

·        Gondolkozók

És azon belül:

o   Tudók

o   Intelligensek

o   Jó beleérző képességgel rendelkezők

2)    Cselekvők

3.2. Konformizmus és vezetettség

Ez két külön szempont:

1)    Konformisták és non-konformisták

Azaz azok, akik szívesen hasonulnak másokhoz, és azok, akik nem.

2)    A vezető, vezetett és a maguk útját járó típusok

A vezető típus szeret másokat vezetni, a vezetett szeret másokat követni, a maguk útját járóknak pedig egyik sem hiányzik.

3.3. Megbízhatók és megbízhatatlanok

A megbízhatók (külső kényszer nélkül is) kötelességtudók, lelkiismeretesek, nem engedik el a fülük mellett a kéréseket, betartják az ígéreteiket, és pontosak a feladatok végrehajtásában. A megbízhatatlanok gondatlanok, feledékenyek, lusták, halogatóak, hanyagok és szétszórtak. Az emberek meglehetősen különbözőek ebből a szempontból is.

A megbízhatóság mértéke változik egyrészt egyik emberről a másikra, de kultúráról-kultúrára is. (@@Tudtok mondani tipikusan megbízhatóbb és kevésbé megbízható népeket?)

Másrészt, az is jellemző, hogy a különféle foglalkozási körök szerint is elkülönülnek a megbízhatók és megbízhatatlanok: az üzleti szférában dolgozók például általában megbízhatóbbak. (Az átlagot tekintve, természetesen.) (@@Mit szóltok ehhez? Tudtok mondani átlagosan kevésbé megbízható köröket?)

Itt érdemes elmondani, hogy…

Az emberek jellemzően többet ígérnek, mint amit betartanak.

·        Úgy, hogy nem akarnak konfrontálódni, nem akarják a másik szemébe mondani a kellemetlent.

·        Az is lehet, hogy a szándék eredetileg többé-kevésbé megvan, aki ígér, maga is elhiszi, hogy úgy lesz, csak aztán mégis elgyengül. Mi több, az emberek gyakran önmaguknak is többet ígérnek, mint amit betartanak.

·        És természetesen a hamis ígérgetés fakadhat egyszerű érdekből is.

Ám az emberek lényegében tisztában vannak vele, hogy gyakran kevesebbre számíthatnak a beígértél, ezért sokszor és lényegében automatikusan, rögtön le is vonnak az ígéretekből.

Közben azonban vannak olyanok is, akik betartják a szavukat – és emiatt egyúttal nehezebben is ígérnek. A tanulság az, hogy a különböző emberek ígéreteinek különböző a súlya, hogy a szavahihetőbbek ígéreteit nem kéne kevesellni, és nem kéne levonni belőlük.

Különös esete az ígéreteknek a megbeszélt időpontok betartása. Megint, igencsak jellemző, hogy melyik ember, mely kultúra tagjai, mennyire figyelik az órát.

Szintén igen jellemző, hogy a tervek optimistábbak annál, mint ami megvalósul. Igaz ez különösen a határidők tekintetében, a költségek és az eredmény tekintetében, igaz nagyban és kicsiben is.

Ezekből is láthatjuk, hogy…

A dolgok késni szoktak.

3.4. Az öttényezős modell ß

4.   Túlérzékeny emberek

Többféle tekintetben lehet érzékeny valaki, ezek az érzékenység arcai:

1)    A lélek érzékenysége

·        A testi érzésekre való érzékenység

·        A lelki érzelmek iránti érzékenység

Ide tartozik különösen:

o   A szépség iránti fogékonyság, amikor valaki képes élvezni, illetve létrehozni azt.

o   A lelki sebezhetőség, sértődékenység, ingerlékenység.

o   A másokkal való együttérzés

2)    A tudat fogékonysága

Ami lényegében az értelmesség.

Hogy ki milyen tekintetben, mire érzékeny, az változó. Mindenesetre bizonyos fokú együtt járás van a különféle érzékenységek között: például aki a lelki érzelmekre érzékeny, az gyakran testileg is az ß, vagy a különösen értelmes emberek nem ritkán lelkileg is érzékenyek.

Az érzékenység jó és rossz is lehet:

·        Egy művész lelkének érzékenysége, egy tudós elméjének fogékonysága például nagy érték lehet.

·        Az érzékenység ugyanakkor bogarassá és sebezhetővé is tehet.

·        Valamint fogékonyabbá egyes lelki betegségekre, és az aggodalmaskodásra.

Mitől lehet valaki túlérzékeny? Például:

·        Lehet, hogy így születik.

·        A neveléstől, lelki sérülésektől.

·        A kisebbrendűségi érzéstől

·        A fenyegetettség érzésétől, frusztrációtól

Egész csoportok, népek is lehetnek túlérzékenyek.

A túlérzékeny emberek hajlamosak begubózni, elzárkózni az emberektől és a világtól.

Vágynak ugyan a szeretetre, de még jobban félnek az elutasítástól, ezért gyakran inkább eleve barátságtalanul viselkednek, maguk utasítják el a másikat. Továbbá, általában véve a kellemetlenséget, bizonytalanságot is rosszul tűrik, ami miatt inkább lemondanak az ezekkel járó dolgokról, mint mondjuk a karrierépítés, akkor is, ha sok jóban is részük lehetne közben.

A túlérzékeny emberekkel nem könnyű. Nem könnyű, mert elutasítóak, nehezen tűrik a kritikát, nem értik a tréfát és mindenben rosszindulatot, célzásokat vélnek felfedezni. Ezek miatt gyakran anélkül bántanak, hogy okot adtunk volna rá, túlreagálnak.

Végül, lásd a ‘Hogyan érdemes jónak lenni’ témában, hogy a túlérzékenyeken kívül vannak még másfajta nehéz emberek is, illetve, hogy hogyan kezeljük őket.

5.   Pszichológiai személyiségzavarok

Ezek a személyiség átfogó és maradandó problematikus jellemzői – szemben a specifikus és legalábbis bizonyos fajtáiban rövidebb úton kezelhető pszichológiai, lelki betegségekkel ß.

Mindazonáltal az alábbiakban bemutatott személyiségjegyek bizonyos fokig a normális emberekben fellelhetők: bárki lehet gyanakvó, pedáns, hiú vagy félénk. Éles választóvonal tehát nincs a normálisak és a személyiségzavarokkal küszködők között – de vannak, akiknek a személyiségén e jegyek eluralkodnak.

1)    A pedáns

2)    A furcsa

3)    Az érdektelen

4)    Az antiszociális

5)    A főszereplő

6)    A hiú

7)    Az instabil

8)    A függő

9)    A félénk

10)   A gyanakvó

6.   Egyszerű emberek, felsőbb körök, alfa hímek

Az itt leírtak természetesen megint csak az átlagot jellemzik.

6.1. Az egyszerű emberek

Vagyis „a nép”. Mi jellemző őket?

·        Kevesebbet agyalnak, filóznak, reflektálnak. Érzelmeik elemibbek, egymással pedig direktebbek.

·        Generalistábbak, mint a felsőbb, szakmai rétegek.

·        (Legalábbis a kora gyermekkor utántól tekintve) rosszabb adottságokkal bírnak, illetve azok kevésbé vannak kibontakoztatva, kevésbé műveltek. Szűkebb térben mozognak, elmerülnek a saját kis világukban, a mindennapokban. (És ismét: kivételek természetesen vannak.)

·        Egyszerűbben manipulálhatók

Milyen a nép társadalmi helyzete?

·        Sokan vannak, a társadalom széles alapját képezik.

·        Sokáig az ő munkájukra, kizsákmányolásukra épült a gazdaság, a felül lévők jóléte. Újabban egyre több a gond ezzel, mivel egyre kevésbé van szükség a munkájukra.

·        Húsbavágóbb problémáik vannak, mint a felsőbb rétegeknek.

·        A status quo fenntartásához, a felül lévők előnyös helyzetének biztosításához, a társadalmi békéhez nyugton kell tartani a népet.

Ide kapcsolhatók még egyrészt a leszakadók, akikről a ‘Bal oldal - Jobb oldal’ témában lehet olvasni.

Másrészt, néhány szó a kivételes emberekről. Kivételes egyfelől jó vagy rossz irányba lehet valaki, másfelől lehet csak „más”, mint a többi.

Továbbá, kivételes sokféleképpen lehet valaki, míg az átlagosok mind hasonlók.

6.2. A felsőbb körök

(@@Első kézből nem sok alkalmam volt megtapasztalni ezeket a köröket – ezek után meg pláne lehet, hogy nem is lesz – mindenesetre az alábbi benyomások alakultak ki bennem róluk. Nyugodtan mondjátok meg, ha másképp látjátok: a cél, mint mindig, most is az, hogy tisztán lássunk, én magam is.)

Általában olyanok kerülnek magasra, akiknek az a céljuk, ezért a felfelé törekvők tulajdonságai jellemzőbbek a fent lévők körében is. Így fent több a törtetés, a képmutatás, az érdekkapcsolatok, több az anyagiasság, a hivalkodás és a hataloméhség ß.

Eszünkbe juthat, hogy szimpla törekvésből és jó képességekből is több van fent. Valóban, helyenként ezekkel is fel lehet törni, ám gyakran ezek önmagukban csak egy bizonyos szintig képesek felemelni az embert, a felsőbb körökbe inkább az előzőek jelentik a belépőt.

Sok érdemtelen ember is sokra viszi tehát; így csak azért, mert fent van valaki, még nem kell felnézni rá.

És természetesen, megint csak tisztelet a kivételnek.

6.3. Alfa hímek, vezéregyéniségek

Hímek, minthogy az ide tartozók általában férfiak; akik általában agresszívak, mohók, hataloméhesek és szexuális túlfűtöttek.

Mint látható, sok vezetőnek nem a köz érdeke a legfontosabb – de azért természetesen jó vezetők is vannak, és nagy szükség is van rájuk.

7.   Idealisták

Idealista az, akit eszmék, eszmények vezérelnek. Egy tipikus idealista Che Guevara. (@@Ugye? Jobb példa, más példák?)

Mik jellemzők rájuk?        

·        Az értékek sorrendje

Az idealista tehát fogékony az eszmékre, eszményekre; a társadalmi problémákra; és más emberek gondjaira.

·        Jó szándék vezérli.

·        Őszinte, becsületes, tisztességes.

·        Megtéveszthető és manipulálható.

·        Gyakran műveltek.

·        Szilárdak a meggyőződései.

·        Fanatikus, radikális.

·        Küldetéstudata van, keményen dolgozik és küzd.

·        Elképzeléseik, „az ügy” gyakran nem kivitelezhető, illetve rosszul sül el.

1 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://egyvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr767533866

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Szalay Miklós 2023.03.10. 23:42:18

Ez nincs benne a fentiben (még), viszont egy értelmesnek tűnő osztályozása a személyiségtípusoknak - egyúttal egy kitölthető személyiségteszt is. (Angol):

www.16personalities.com/personality-types
süti beállítások módosítása