HTML

Egyvilág - Fórum

Ez az Egyvilág című könyvhöz tartozó fórum. A könyv részletes bemutatása és a teljes szövegű kézirat a www.egyvilag.hu címen található, a szerzői joggal kapcsolatos nyilatkozattal együtt.

Facebook-csoport:
Érdekes egy világ!

Facebook lap:
www.facebook.com/Egyvilag

Email: egyvilag@gmail.com

Friss topikok

  • Szalay Miklós: Ez nincs benne a fentiben (még), viszont egy értelmesnek tűnő osztályozása a személyiségtípusoknak... (2023.03.10. 23:42) Embertípusok
  • Szalay Miklós: Kiegészítés Karikó Katalin kapcsán: Ezt utólag írom hozzá, mert úgy érzékelem, hogy a Karikóról í... (2023.02.09. 20:14) Külföld (2023. január)
  • Szalay Miklós: Ami némileg elsikkadt, hogy van olyan fajta is, amit meg lehet csinálni, pénzügyileg sem annyira b... (2022.05.01. 15:07) A metaverzum és társai
  • Szalay Miklós: Orbán rendszerét még ki lehet egészíteni: ● A családtámogatási rendszerrel ● Az intézményi szövet... (2022.04.04. 22:00) Politika, választások (2022. február)
  • Szalay Miklós: Hozzá kell tenni a fentihez, hogy azért nem minden súlyosan bántalmazott, büntetett, rosszul nevel... (2021.12.29. 18:03) Elvek, szabályok, normák

Az ember kétneműsége

2014.04.17.

 

(Az alábbi egy rövidített változat, emlékeztetőül. A teljes változatot ezen a linken találod. A megjelenő oldalon, ahogy áll, a legfelső sorban kattints a címre vagy a doc vagy a pdf linkre.)

 

(Hozzászólni a szöveg alatt lehet.)

 

1.   A nemiség és a szexualitás jelentősége

A túlélésnek két fő követelménye van: az önfenntartás és a fajfenntartás. Anélkül, hogy mindkettőre erős motivációkkal bírna, nem maradhat fenn egy faj. Az embernél a fajfenntartásra több erős motiváció is irányul, mint a szexuális vágy, a szerelem és az utódgondozási ösztön. Ezek, hasonlóan mondjuk az éhséghez, sok mindenre rá tudják vinni az embert, jóra és rosszra egyaránt.

A szexualitás és a nemiség többi jelensége több szinten illetve területen is nagy jelentőséggel bír:

1)    Az ember életében

Azt nem kell sokat magyarázni, hogy a szex, a párkapcsolat és a család mennyire központi jelentőségű a legtöbb embernek.

2)    A nemiség és szexualitás közvetlen jelentősége a társadalomban

Ez is eléggé nyilvánvaló, ha csak körülnézünk magunk körül, vagy ha a bennünket érintő ilyen jellegű hatásokat tekintjük.

3)    A nemiség és szexualitás közvetett jelentősége a társadalomban

Azaz ezek a társadalmi élet sok egyéb területén is jelen vannak.

2.   Nem és forma

Az (elvont) elmének eredendően nincs neme, nincsenek nemi tulajdonságai. Testünk biológiai neme a biológiai formánk része, és alapvetően a biológiai forma ruházza fel az elmét is a nemnek megfelelő tulajdonságokkal. $

Végeredményben mindenesetre…

Az – átlagot tekintve – széleskörű és koránt sem elhanyagolható különbségek vannak férfiak és nők között, mind a testüket, mind az elméjüket tekintve.

Azt, hogy az „átlagot tekintve” vannak meg az említett különbségek, egyrészt azért hangsúlyoztam, mert újabban a politikai korrektség jegyében az emberek hajlamosak inkább letagadni őket; másrészt pedig mert ezeket nem úgy kell érteni, hogy például minden férfi jobban tud koncentrálni egy adott feladatra, mint minden nő, hanem úgy, hogy a férfiak általában jobban képesek erre, de rendszerint van – akár jelentős számú – kivétel is.

Lásd ehhez ‘A csoportok problémáinak kezelése’ témában, hogy a különféle (köztük a nemi) csoportok közötti különbségek általában is érzékeny terület, és hogy hogyan lehet a csoportokat helyesen jellemezni. Lásd továbbá az ‘Ideológiák’ témában az egyenlőség ideológiáját, illetve a ‘Attitűd, sztereotípia, előítélet’ témában a sztereotípiákat.

A férfiaknak és nőknek különböző tulajdonságaik folytán a képességeik is különböznek, azaz különböző feladatokban teljesítenek jól.

Ami a társadalmi formát illeti, általában fontos része neki a nemiséghez kapcsolódó dolgok, szerepek, viszonyok meghatározása. Ezáltal és a hozzá társuló nyomásgyakorlás miatt a nem korlátot is jelent az ember számára: ha valami nem felel meg a neme alapján tőle elvártaknak, azt nem teheti meg, de legalábbis jelentős hátránya származhat belőle. Probléma akkor van, amikor valakinek a vágyai, tulajdonságai nem felelnek meg a nemének; nem szeret, vagy nem tud a tőle elvártaknak megfelelően viselkedni; mondjuk, amikor valaki férfi létére a férfiakat szereti.

Nemünk tehát egyfelől testi-lelki kereteket szab, másfelől korlátokat állít nekünk.

3.   Monogámia – poligámia

Ma a legtöbb társadalom (névleg) monogám, és hajlamosak is lehetünk azt hinni, hogy ez valahol meg van írva, hogy ez csak így lehet. Mint látni fogjuk, ez nem igaz, bár mintha valamivel valóban több tényező mutatna a monogámia irányába.

A monogámiának megvannak a hasznai, például, hogy mindenkinek jut pár, vagy a tiszta családi viszonyok. Másfelől megvan az ára is, különösen, hogy mindenki csak egy párt választhat, ami elég gyakran feszültségekkel jár, nehéz választásokra kényszerít, titkolózással övezett félrelépésekre, a másik elhagyására ösztönöz.

3.1. Monogámia és poligámia az állatvilágban

A poligámiának számos jele van az állatvilágban.

Talán nem meglepő, hogy az állatok is félrelépnek.

3.2. Monogámia és poligámia az embernél

Az ember sem nem eredendően monogám, sem nem eredendően poligám. Sokkal inkább a társadalmi berendezkedésen, a kultúrán múlik az, hogy ebből a szempontból milyen gyakorlatot folytatunk.

Melyek a kérdés legfontosabb tényezői?

1)    A poligámia irányába ható tényezők

·     A férfiak (hímek) poligámabb hajlama és viselkedése a szexuális szaporodás természete miatt. $ß (@@Korrekt így ez az egész?)

·     A férfi veszélyesebben élt a nőnél.

·     Egyéb kulturális tényezők

2)    A monogámia irányába ható tényezők

·     A nők (nőstények) monogámabb hajlama és viselkedése.

·     A hosszas és alapos gondoskodást igénylő embergyerekek.

·     Az apaági örökösödés

·     Egyéb kulturális tényezők

Mint látható, mindkét irányba hatnak tényezők. A kialakuló helyzet így egy egyensúlyi állapot mind a hajlamok, mind a gyakorlat tekintetében.

4.   Férfi és nő társadalmi helyzete

Hagyományosan általában, és sok helyen még ma is, a férfi előnyösebb helyzetben van, mint a nő. Az alábbiakban először ez az állapotot mutatom be. Lényeges, hogy ezzel nem állítom, hogy mindez így volna helyes, nem a férfi felsőbbrendűségét bizonygatom, csak a helyzetet írom le. Utána szerepel majd a helyzet által kiváltott új keletű társadalmi reakció, a nemi különbségek tagadása, melyet szintén zsákutcának tekintek, továbbá az, hogy akkor mi volna a teendő.

Itt érdemes továbbá említeni a férfi és nő közötti kölcsönös meg nem értést, mint a nemek közötti különbségek első következményét – melyhez az ember azon hajlama is hozzájárul, hogy szeret önmagából kiindulni. A meg nem értés sok feszültséget és konfliktust teremt, melyek elkerüléséhez, csillapításához nagyban hozzájárulhat a nemek közötti különbségek megismerése.

4.1. A férfi előnyös helyzetének okai

1)    Nemi tulajdonságok

2)    A nők elnyomása

Melynek mértéke társadalomról-társadalomra, illetve időben is változó, ám sokfelé még napjainkban is tapasztalható.

4.2. A férfi előnyös helyzete általában

Ez több területen megmutatkozik:

1)    Abban, hogy a férfiak gyakorlati előnyökre tesznek szert.

2)    A nyelvben ß

3)    A kultúrában ß

4)    Különféle társadalmi konvenciókban

A hasonlókra alapozva egyesek – helytelenül – felsőbbrendűnek, értékesebbnek tekintik a férfiakat.

Az sem meglepő, hogy sok helyen többre értékelik a fiúgyermeket a lánynál.

És az is érthető, hogy miért tartják sokan kiemelt erénynek a férfiasságot.

4.3. A férfi előnye a piacon

Ennek néhány oka:

1)    Számos, a (munkaerő) piaci sikert elősegítő tulajdonságban – átlagosan – jobbak a férfiak, mint a nők.

2)    A hierarchikus szervezetek, a bennük történő előmenetel jobban megfelel a férfi mentalitásnak.

3)    A gyerekszülés és -nevelés kiveszi a nőket a munkából.

Az eddigi három ok lényegében a nemi tulajdonságokhoz sorolható.

4)    A nőkkel szembeni diszkrimináció

Mi következik ebből? Az, hogy a férfiak piaci előnyének alapvetően kétféle oka van: a diszkrimináció, és a nemi tulajdonságok; valamint az utóbbiak miatt a férfiak – az átlagot tekintve – sok esetben valóban jobb munkaerők, hasznosabbak a szervezetnek. (Megint csak az átlagot tekintve, vagyis természetesen nem minden férfi jobb, és nem minden munkakörben.) A gyakran idézett számok tehát, például, hogy a nők kevesebbet keresnek, hogy kevés a női vezető, nem csak a diszkrimináció következményei.

5.   A nemi különbségek tagadása

Újabban, legalábbis a világ modern felén, jellemző tendencia, hogy a nők helyzetén úgy próbálnak javítani, hogy nemcsak az elnyomás felszámolására törekszenek, hanem a nemi tulajdonságok különbözőségét is tagadják, sok tekintetben egyformának láttatják a nemeket.

Ez egyfelől kétségtelenül vigyáz a nők érzékenységére, hozzájárul méltóságuk, jogaik és lehetőségeik egyenlőségéhez, megelőzheti a diszkriminációt. Másfelől viszont csak tüneti kezelést jelent, és további problémákat okozhat. Ráadásul a tagadás nagyban képmutató is, hiszen különbségeink meglehetősen nyilvánvalóak, és többé-kevésbé mindenki tisztában is van velük. Ez a fajta hozzáállás tehát korántsem nevezhető felvilágosultnak.

Hozzá lehet tenni, hogy legújabban már vannak jelei, mintha valamelyest enyhülne a tagadás, növekedne a hajlam a realitások elfogadására.

6.   A nemi kérdés felvilágosult szemlélete és kezelése

6.1. A helyzet és a probléma

Ahogyan már elhangzott:

1)    Férfiak és nők – az átlagot tekintve – különböznek. A jellemző különbségek alól azonban egyéni szinten vannak kivételek.

2)    Vannak, akik – helytelenül – értékesebbnek tekintik férfiakat, mint a nőket. Továbbá nem ritka a nők hátrányos megkülönböztetése, elnyomása sem.

3)    Az átlagot jellemző különbségeket újabban gyakran inkább letagadják.

6.2. A megfelelő szemlélet

Fontos leszögezni: ha a férfi gyakorlatilag előnyben is van a társadalomban a nőhöz képest, ez nem jelenti, hogy felsőbbrendű volna:

Férfi és nő értéke egyenlő.

Már csak azért is, mert számos értékes tulajdonság van, melyben a nő a jobb, például az emberek iránti és szociális érzék, vagy a gyerekek világra hozása és nevelése. Jó volna, ha a társadalom kellő elismeréssel adózna ezen adottságoknak is, és a nők is kellő önbecsülést tudnának meríteni belőlük.

Mint elhangzott, a férfi előnyösebb, a nő hátrányosabb helyzetének két oka van: 1) A nemi tulajdonságok; 2) A nők elnyomása. Ezzel kapcsolatban mindkét nemnek el kell fogadnia valamit:

A férfiaknak azt, hogy a nőket nem szabad elnyomni.

A nőknek azt, hogy a helyzetet részben a természet okozza.

6.3. A nemi kérdés felvilágosult kezelése

A megfelelő szemléletre alapozva mi tehát a teendő?

Férfiak és nők méltóságának, jogainak és lehetőségeinek egyenlőségét biztosítani kell.

Ahogy azt is, hogy mindenkit egyéni képességei alapján ítéljenek meg.

Ugyanakkor a tényeket nem kell ferdíteni, el kell fogadni egymást és önmagunkat olyanoknak, amilyenek vagyunk.

Egyúttal mindannyiunk hasznára ki kell aknázni képességeink különbözőségét.

Magyarán a különbségek illetve ezek jelentőségének tagadása és eltúlzása között meg kell találni a realitás egyensúlyát. Remélhetőleg az itt leírtak is hozzájárulnak majd ehhez.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://egyvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr796043976

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása