HTML

Aktuális

Megjelent az Egyvilág legújabb kiadása, a címlapon ismét közéleti aktualitásokkal:

Járvány és politika
Versenysport, élsport
Navalníj
A vidéki egyetemek elfoglalása
Varga Judit és a gyöngyösi polgármester: a CSOK-os és a csókos
Trump és a Twitter, Biden és a Bevándorlók
EU, Magyarország és a jogállamiság
Aktuál szürreál

A könyv aktuális része pedig a tudományról szól, annak legfontosabb sajátosságairól és társadalmi összefüggéseiről:

https://egyvilag.hu/

Egyvilág - Fórum

Ez az Egyvilág című könyvhöz tartozó fórum. A könyv részletes bemutatása és a teljes szövegű kézirat a www.egyvilag.hu címen található, a szerzői joggal kapcsolatos nyilatkozattal együtt.

Facebook-csoport:
Érdekes egy világ!

Facebook lap:
www.facebook.com/Egyvilag

Email: egyvilag@gmail.com

Friss topikok

  • Szalay Miklós: Az energia mibenlétéhez még: Az energiára azt lehet mondani, hogy egy dolog állapotában rejlő leh... (2021.03.11. 21:51) Anyag, energia, erők
  • Szalay Miklós: Interaktív élet fája: www.onezoom.org/ Némi angol tudás nem árt hozzá, de szerintem anélkül is k... (2021.03.04. 00:55) Élet és fajok
  • Szalay Miklós: A spekuláció korlátozása itt fent csak egy sor, de a teljes változatban ki van fejtve, és szó van ... (2021.02.17. 04:16) Részvények, tőzsde, spekuláció
  • Szalay Miklós: Az abortuszhoz még annyit, hogy természetesen a védekezés, a nem kívánt terhességek megelőzése a l... (2021.02.06. 18:46) Egyebek (2020 november)
  • Szalay Miklós: Interaktív élet fája: www.onezoom.org/life/ (2021.01.28. 23:06) Érdekes biológiai jelenségek

Homoszexualitás

2014.06.05.

 

(Az alábbi egy rövidített változat, emlékeztetőül. A teljes változatot ezen a linken találod. A megjelenő oldalon, ahogy áll, a legfelső sorban kattints a címre vagy a doc vagy a pdf linkre.)

 

(Hozzászólni a szöveg alatt lehet.)

 

1.   A homoszexualitás gyakorisága

Az ember szexuális vágya és szerelme a forma érdekeit, mindenekelőtt a fajfenntartást szolgálják. Mivel erre a célra csak bizonyos partnerek alkalmasak, a formának egyáltalán nem mindegy, hogy ezek a vágyak kivel szemben ébrednek fel bennünk, kivel merjük őket kiélni.

Ezzel együtt milyen gyakori a homoszexualitás?

·     Az embereknek kb. 2-3%-a homoszexuális. ß

·     A férfiak kb. 15-20%-ának nőies, a nők 10%-ának férfias az agya. ß

·     A homoszexualitás az állatvilágban is meglehetősen gyakori.

2.   A homoszexualitás jelentése és jellemzői

Köznapi értelemben a homoszexualitás egy viszonylag homályos fogalom. Leginkább azokra mondják, akikről azt feltételezik, hogy 1) testileg 2) teljesen 3) a saját (biológiai) nemükkel megegyező nemű személyekhez vonzódnak. Ez a definíció több dolgot nem vesz figyelembe.

Pontosabban, a homoszexualitás azt jelenti, hogy az ember biológiai neme vagy nemi identitása nem felel meg a testi vagy érzelmi szexuális orientációjának. (Az, hogy nem felel meg, annyit tesz, hogy az ember a saját nemével megegyező nemű partnerhez vonzódik.) $

A heteroszexualitás pedig értelemszerűen az, amikor az említettek megfelelnek egymásnak.

Ha a szóban forgó személy biológiai neme nem felel meg az orientációjának, akkor külső, ha a nemi identitása, akkor belső homoszexualitásról beszélünk. Továbbá a testi orientáció elsősorban a partner biológiai nemét célozza, míg az érzelmi orientáció jelentős részben a mentális nemét, ezekkel kell tehát összevetni a szóban forgó személy előbb említett nemeit.

Ily módon négyféle homoszexualitásról beszélhetünk: $

1)    Külső testi: Amikor egy biológiai férfi testileg kíván egy biológiai férfit. (Lényegében ez a köznapi értelemben vett homoszexualitás.)

2)    Külső érzelmi: Amikor egy biológiai férfi érzelmileg vonzódik egy mentális férfihez.

3)    Belső testi: Amikor valaki, aki férfinek érzi magát, testileg kíván egy biológiai férfit

4)    Belső érzelmi: Amikor valaki, aki férfinek érzi magát, érzelmileg vonzódik egy mentális férfihez.

Tovább komplikálva az ügyet, az ember különféle nemei elhelyezkedhetnek a férfi / nő pólusokban, a kettő közötti skálán vagy mindezeken kívül; illetve hasonlót lehet elmondani a szexuális orientációval kapcsolatban is.

Mind az ember saját, mind a partner nemének (a skálán vett) eltávolodása a pólusoktól, továbbá a kevert orientáció is értelmezhető úgy, hogy az adott személy egyszerre lesz bizonyos fokig homo- és heteroszexuális.

Az ember tehát kétféle módon is egyszerre lehet homo- és heteroszexuális: úgy, hogy bizonyos értelemben homo-, más értelemben heteroszexuális; és úgy, hogy bizonyos fokig homo-, bizonyos fokig heteroszexuális. $

A tanulság az, hogy:

Bizonyos mértékig az emberek nagy részében megvan a vonzódás mindkét nem iránt.

(@@ Lehet azt mondani, hogy a legtöbb emberben?)

A homoszexualitás néhány egyéb jellemzője:

·     Legalábbis a férfiak között illetve a hajlamot, vágyakat illetően, a testi homoszexualitás gyakoribb, mint az érzelmi.

·     A férfiaknál a testi, míg a nőknél az érzelmi homoszexualitás gyakoribb, mint a másik nemnél. ß

·     A homoszexualitás bizonyos mértékig szituációfüggő.

3.   A homoszexualitás eredete

Illetve a szexuális orientációé.

Az, hogy valaki mennyiben homoszexuális, lényegében a születésre eldől.

Bár a kérdés még nincs teljes mértékben lezárva, amit tudni lehet, az meglehetősen ebbe az irányba mutat. A szexuális orientációt így alapvetően két tényező befolyásolja: az egyik a genetika, a másik pedig a magzatot érő hormonális hatások.

(@@ Abban nem vagyok biztos, hogy ezek a hormonális hatások az anya hormonjait jelentik vagy a magzat saját hormonjait. Tud erről valaki közelebbit?)

Ami a társadalmi hatásokat illeti, azok inkább csak azt befolyásolják, hogy az ember hogyan kezeli a természettől adott késztetéseit, mennyire fojtja el őket, hogyan viselkedik. Különösen érdemes kiemelni, hogy a jelek szerint, a homoszexuális emberek túlnyomó többsége heteroszexuális családokban nevelkedett, és a legtöbb, homoszexuális pár által nevelt gyerek is heteroszexuális lesz. (@@ Bár ez utóbbiról nem tudom, hogy azt jelenti-e, hogy ez egyáltalán nincs hatással a gyerekek orientációjára, illetve hogy mennyire alaposan vizsgálták meg. Tud erről valaki konkrétabbat?)

A homoszexualitás tehát a hajlam és vágyak szintjén jellemzően nem, a viselkedésén viszont többé-kevésbé befolyásolható. Más kérdés, hogy mennyire érdemes élni ezzel; az elfojtott vágyak, a feszültség ugyanis sok mindennek árthatnak, kezdve az egészséggel, az emberi kapcsolatokon keresztül odáig, hogy ha a feszültség kipattan, akkor az ember esetleg komolyabban is árthat másoknak.

Az esetleges homoszexuális hajlamairól tehát sem az ember maga, sem a környezete nem tehet.

4.   A homoszexuális emberek

A homoszexualitás nem ritkán meglátszik az emberen. (Bár korántsem mindig.)

A melegek gyakran érzékeny és értékes emberek.

A melegek gyakran folyamatos nyomás és feszültség alatt élnek, és vágynak az ezektől való megszabadulásra.

Homoszexualitásuk felfedése, azaz a coming-out, gyakran szintén meglehetősen problémás.

Vannak, akik túlfűtött szexuális étvágyat tulajdonítanak a melegeknek. Ez általában véve nem igaz. (@@ Ugye?) ß

5.   Homoszexualitás a társadalomban

5.1. A homoszexualitás elutasítása

(Amit homofóbiának is neveznek.)

A homoszexualitással szemben meglehetősen masszív és széleskörű elutasítás tapasztalható, mind társadalmi, mind egyéni szinten.

1)    Társadalmi elutasítás

Sokan a család, a társadalmi rend és az erkölcsök kiemelt ellenségét látják a homoszexualitásban.

Sok hagyományos társadalom meglehetősen elutasító volt a homoszexualitással szemben. Újabban, bizonyos fokig, látszik már ennek az újragondolása, oldódása, ám ez távolról sem teljes még.

A férfi homoszexualitásnak általában ß súlyosabb a megítélése, mint a nőinek. (@@ Mennyire igaz ez globálisan?)

2)    A homoszexualitás egyéni elutasítása

Sokan visszataszítónak tartják a homoszexualitást.

Ám…

A homofóbia nagyrészt a tagadásból ered.

Vagyis abból, hogy a társadalmi elutasítástól körülvéve, azt nagyrészt magáévá téve, az ember igyekszik elnyomni, tagadni az ilyen irányú késztetéseit. Vagyis nemcsak arról van szó, hogy visszatartja magát, hogy ne viselkedjen homoszexuális módon, hanem a hajlamait sem hajlandó elismerni, önmagának sem – tagadja őket.

Amikor pedig valaki a saját homoszexualitásától fél, a saját normalitását bizonygatja, az nem ritkán abban nyilvánul meg, hogy felfokozott ellenségességgel lép fel a homoszexuálitással, a melegekkel szemben. Amikor ilyet tapasztalunk, nem árt, ha felmerül bennünk, hogy esetleg ez áll a háttérben.

A homoszexualitás elutasítása leginkább kulturális eredetű. (@@ Ugye? Az alábbi tényezőkhöz is hozzá lehet szólni, mert azok is leginkább a saját ötleteim.)

5.2. A homoszexualitás elfogadásának esetleges hátrányai

Itt arról lesz szó, hogy mik vetődhetnek fel, mint esetleges hátrányok – nem állítom tehát, hogy ezek valóban hátrányok.

1)    Esetleges biológiai hátrányok

Egyesek esetleg attól tarthatnak, hogy a homoszexualitás elfogadása az emberiség vagy az adott nép lélekszámának csökkenéséhez vezethet. Ez nem egy reális veszély.

2)    Esetleges társadalmi hátrányok

Nem kevesen attól félnek, hogy a homoszexualitás elfogadása gyengítené a társadalmi rendszert, rendet. Erre azt lehet mondani, hogy ha egy rendszer kellően rugalmas, annak nem árt, azokért pedig, melyeknek árthat, nem feltétlenül kár.

3)    Esetleges emberi hátrányok

Sokan attól tartanak, hogy a homoszexuális párok által nevelt gyerekek szintén homoszexuálisak lesznek, illetve a helyzet káros hatással lehet a fejlődésükre. (Vagy attól félnek, hogy már az káros lehet a gyerekekre, ha homoszexualitást tapasztalnak maguk körül a társadalomban.)

Ez valószínűleg megint csak nem túl reális.

Akárhogy is, a gyerekek biztonsága egy olyan kérdés, melyet nem szabad félvállról venni, ezért mindenképpen érdemes lenne alaposan, objektívan megvizsgálni a szóban forgó ügyet, mielőtt döntést hozunk benne. (@@ Tud hasonló vizsgálatokról valaki? Különösen, ami a gyerekek egészséges fejlődését illeti homoszexuális környezetben.)

Fölmerülhet még, hogy általában véve az embereket zavarhatja, ha a környezetükben homoszexuálisok élnek. Erről annyit, hogy ez minden bizonnyal elsősorban megszokás és megismerés kérdése.

5.3. A homoszexualitás elfogadásának előnyei

Hogy ez a melegeknek miért volna jó, az nyilvánvaló. Jó lehet azonban a többieknek is, például mert értékes embereket fogadhatnának maguk közé, vagy, mert eggyel kevesebb dolog keltene bennük negatív gondolatokat, és feszültséget a társadalomban.

5.4. A homoszexualitás megengedhetősége

1)    A homoszexualitást nem kell szégyellni, megvetni vagy számon kérni.

Részben mert az ember lényegében nem tehet róla, részben mert az gyakran még hozzá is ad az ember értékéhez.

2)    Testiek

A homoszexuálisok közötti szexuális kapcsolat általában nem érinti a kívülállókat, így beleszólni sincs joga senkinek.

3)    Párkapcsolat

Ez már többeket érinthet, például, mert nyilvánosabban zajlik, vagy, mert egyesek érzékenyek lehetnek arra, hogy hogyan nevezik, ezt is házasságnak hívják-e.

Végigtekintve azonban az esetleges hátrányoknál és az előnyöknél elmondottakon, lényegében ezzel sincs gond.

4)    Gyermeknevelés

Mint fentebb kifejtettem, nem túl valószínű, hogy veszélyeztetné a gyermekeket, ha homoszexuális párok nevelik őket, de mindenképpen érdemes lenne alaposan megvizsgálni a kérdést, mielőtt állást foglalunk benne.

1 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://egyvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr256281377

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bircanyíró 2021.01.05. 16:03:50

Laci, téged homoszexuális pár nevelt fel, vagy van olyan rokonod, ismerősöd, ahonnan mindezt konkrétan megtapasztalhattad? Ha nem, akkor mire alapozod az álláspontodat? Csak nem a beléd vésődött előítéleteidre?
süti beállítások módosítása